Danh sách Trường học ở Thị Xã Ninh Hoà Khánh Hòa

Trường PTTrung Học Nguyễn Trãi

Mã số thuế: 4200282292 – Đại diện pháp luật: Trần Đắc Trường. Địa chỉ: Tổ dân phố 16 – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Phụng

Mã số thuế: 4201335973 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Mầm non 2/9

Mã số thuế: 4201332771 – Đại diện pháp luật: Trần Thị Trương. Địa chỉ: 59 – Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Mầm non Hoa Sữa

Mã số thuế: 4201332796 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ dân phố 1 – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Thọ

Mã số thuế: 4200868150 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường THPT Tôn Đức Thắng

Mã số thuế: 4200605881 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Nên. Địa chỉ: Thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Quang

Mã số thuế: 4201355419 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Diêm

Mã số thuế: 4201350611 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *