Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Trường tiểu học Sơn Lộc

Mã số thuế: 3100473502 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Sơn Lý - xã Sơn Lộc - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Chi cục thú Y Quảng Bình

Mã số thuế: 3100115017 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 34 Thanh niên-Hải Đình - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Trường tiểu học Lý Trạch

Mã số thuế: 3100473559 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 2 - xã Lý Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Trường tiểu học Bắc Dinh

Mã số thuế: 3100473534 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tiểu khu Hữu Nghị - TTNT Việt Trung - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Uỷ ban mặt trận TQ VN thành phố Đồng Hới

Mã số thuế: 3100473478 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Trương Pháp - Phường Hải Thành - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Trung

Mã số thuế: 3100114493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh. Địa chỉ: Thị trấn Việt Trung - Thị trấn NT Việt Trung - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Trường THPT Ngô Quyền

Mã số thuế: 3100473541 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: TK2 - TT Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Lâm Trường Nam Quảng bình

Mã số thuế: 3100114239 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân thuỷ Thanh thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình

Công ty TNHH XDTH Số 7 Quảng trạch

Mã số thuế: 3100163229 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Hắm. Địa chỉ: Khu phố 1- Ba đồn - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Đinh văn Minh

Mã số thuế: 3100118297 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Minh. Địa chỉ: Thanh niên - Hải đình - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình