Công Ty TNHH Dt Food

Công Ty TNHH Dt Food Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ở Khánh Hoà

Công ty TNHH B-T Seafood

Công ty TNHH B-T Seafood Sản xuất chế biến thực phẩm ở Khánh Hoà

Công Ty TNHH Mariso Việt Nam

Công Ty TNHH Mariso Việt Nam Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản ở Khánh Hoà