Công ty TNHH YA-AJM Việt Nam

Công ty TNHH YA-AJM Việt Nam May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Hải Dương

Công Ty TNHH Ehwa Global

Công Ty TNHH Ehwa Global Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu ở Hải Dương

Công Ty TNHH Very Vina

Công Ty TNHH Very Vina May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Hải Dương

Công ty TNHH CHI HUA ( VIệT NAM )

Công ty TNHH CHI HUA ( VIệT NAM ) Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện ở Hải Dương