Công Ty TNHH Sg Precision

Công Ty TNHH Sg Precision Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại ở Hưng Yên

Công ty TNHH Shoei Việt Nam

Công ty TNHH Shoei Việt Nam Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ở Hưng Yên

Công ty TNHH Sewon ECS Vina

Công ty TNHH Sewon ECS Vina Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi ở Hưng Yên

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe ở Hưng Yên

Công ty TNHH SHINJO Việt Nam

Công ty TNHH SHINJO Việt Nam Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại ở Hưng Yên