Công Ty TNHH Hải Sản Việt Hải

Công Ty TNHH Hải Sản Việt Hải Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản ở Hậu Giang