Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Trường Tiểu học Năng Khả

Mã số thuế: 5000314301 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nà Reo, Xã Năng Khả - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000314830 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000316845 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường 17/8 - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Hội làm vườn tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000316771 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 34, tổ 29 - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000316179 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 7, phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000316806 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Đài Truyền Thanh Na Hang

Mã số thuế: 5000315270 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000316115 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Sở Lao động thương binh và xã hội Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000316820 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Lý Thánh Tông - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Phòng Y Tế Na Hang

Mã số thuế: 5000316073 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang