Công ty cổ phần VINAGLAZE

Công ty cổ phần VINAGLAZE Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu ở Hà Nam

Công Ty TNHH Kent Warm Viet Nam

Công Ty TNHH Kent Warm Viet Nam Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu ở Hà Nam

Công Ty TNHH Harim Vina

Công Ty TNHH Harim Vina Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng ở Hà Nam