Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Huy Long

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Huy Long Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản ở Sóc Trăng