Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

UBND Xã Bình Chương

Mã số thuế: 4300275482 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Châu

Mã số thuế: 4300275475 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Châu - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Nguyên

Mã số thuế: 4300275436 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nam Bình 2 - Bình Nguyên - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Đông

Mã số thuế: 4300275450 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Đông - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Phòng Tư Pháp Huyện Bình Sơn

Mã số thuế: 4300275556 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu vực 3, Thị Trấn Châu ổ - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Phú

Mã số thuế: 4300275429 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Bình Phú - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Hải

Mã số thuế: 4300275517 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Vạn Tường - Bình Hải - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Phòng Địa Chính

Mã số thuế: 4300275549 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Châu ổ - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Chánh

Mã số thuế: 4300275563 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Bình An Nội - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

UBND Xã Bình Thanh Tây

Mã số thuế: 4300275443 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phước Hoà - Bình Thanh Tây - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi