Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Doanh Nghiệp TN Quốc Nam

Mã số thuế: 2000258122 - Đại diện pháp luật: Hồ Trung Hiếu. Địa chỉ: Số 264, khu vực 4 - Thị trấn Sông Đốc - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tân Hòa

Mã số thuế: 2000115727 - Đại diện pháp luật: Trần Chấn Phong. Địa chỉ: Số 244, đường Quang Trung, khóm 5 - Phường 5 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hiệp Phát Ii

Mã số thuế: 2000114554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu. Địa chỉ: Số 35, đường Rạch Rập, khóm 2 - Phường 8 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

DNTN Mã Kil

Mã số thuế: 2000263482 - Đại diện pháp luật: ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình. Địa chỉ: ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình - Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

DNTN Dương út

Mã số thuế: 2000109096 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quang. Địa chỉ: 126 Phạm Văn Ký - F2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 19

Mã số thuế: 2000109850-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên. Địa chỉ: ấp Mỹ Hưng - Xã Trần Thới - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thành Trung

Mã số thuế: 2000111803 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành. Địa chỉ: Số 45/5, đường Kinh xáng Phụng Hiệp, khóm 4 - Phường 4 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tú Ngọc

Mã số thuế: 2000252850 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ghết. Địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Diệu, Khóm 3 - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hoàng Thám

Mã số thuế: 2000180130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thám. Địa chỉ: Khóm 3 - Thị trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Tín Phát

Mã số thuế: 2000109360 - Đại diện pháp luật: Ngô Tuyết Nguyệt. Địa chỉ: Số 50, đường Đề Thám - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau