Công Ty Cổ Phần Rau Câu Sơn Hải

Công Ty Cổ Phần Rau Câu Sơn Hải Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản ở Ninh Thuận

Công ty May Tiến Thuận

Công ty May Tiến Thuận Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) ở Ninh Thuận