Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Công ty TNHH Kim Thiện

Mã số thuế: 2300343890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân. Địa chỉ: Phố Thọ môn - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH ABB – Chi nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100114441-001 - Đại diện pháp luật: Trưởng chi nhánh MARKUSPAUL VE. Địa chỉ: Số 1, đường TS-23, KCN Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH Vững Mạnh

Mã số thuế: 2300345601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vững. Địa chỉ: Thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH kiến trúc xây dựng và thương mại Tân Đạt

Mã số thuế: 2300344573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đạt. Địa chỉ: Số 334 đường Trần Phú, TT Từ Sơn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH thép Hà Thiều

Mã số thuế: 2300344291 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Hà. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê - Phường Châu Khê - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Hồng

Mã số thuế: 2300343883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng. Địa chỉ: Khu Dương Lôi - Phường Tân Hồng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Kiên

Mã số thuế: 2300344566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính. Địa chỉ: Đường 277, phường Đồng Kỵ - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại T & V

Mã số thuế: 2300244360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân. Địa chỉ: Khu đô thị số 01 - Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH ADO tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101597791-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Văn. Địa chỉ: Thôn Thọ Môn, xã Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH Hải Lăng

Mã số thuế: 2300345305 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Hải. Địa chỉ: Lô 6, CCN Phường Tân Hồng - Hoàn Sơn - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh