Công ty TNHH SAM WOON IND

Công ty TNHH SAM WOON IND May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Bình Phước

Công Ty TNHH Tomtom W

Công Ty TNHH Tomtom W Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc ở Bình Phước

Công Ty TNHH T.M VINA

Công Ty TNHH T.M VINA Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt ở Bình Phước