Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Tư Nhân Hoàng Trọng

Mã số thuế: 3800101059 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Trọng. Địa chỉ: ấp 2 - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

DNTN Trạm Xăng Dầu Việt Tiến

Mã số thuế: 3800100778 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Việt. Địa chỉ: QL13 - Xã Thanh Bình - Thị xã Bình Long - Bình Phước

Ban Quản Lý Dự án Ngành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mã số thuế: 3800101281 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Đồng Xoài - Huyện Đồng Phú - Bình Phước

UBND Xã Lộc Thiện

Mã số thuế: 3800101644 - Đại diện pháp luật: Vũ Đúc Vọng. Địa chỉ: UBND, - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Phước

Mã số thuế: 3800101316 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 1 Đường Trần Hưng Đạo - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

DNTN Kim Lan

Mã số thuế: 3800102341 - Đại diện pháp luật: Nguiyễn Thị Lan. Địa chỉ: Khu 3 TT Phước Bình - Thị xã Phước Long - Bình Phước

Xí Nghiệp Tư Doanh Sản Xuất Nước Đá Hải Sơn

Mã số thuế: 3800101186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng. Địa chỉ: Khu phố 1 - Thị xã Phước Long - Bình Phước

Doanh nghiệp Tư Nhân Lâm Liễu

Mã số thuế: 3800101027 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Liễu. Địa chỉ: ấp2 - Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

Mã số thuế: 3800101235 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: QL14, Thị trấn Đồng Xoài - Thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

DNTN Sản Xuất Nước Đá Nghĩa Trung

Mã số thuế: 3800101034 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng. Địa chỉ: ấp 3 - Huyện Bù Đăng - Bình Phước