Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Ngân hàng NN và PT nông thôn Trà Lĩnh

Mã số thuế: 4800100635-009 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Ngã ba đường quốc lộ phố huyện - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Hạ Lang

Mã số thuế: 4800100579-010 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Cường. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Bảo Lạc

Mã số thuế: 4800100579-011 - Đại diện pháp luật: Phan Trung Khiếu. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Bảo Lạc - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Hồng Bàng

Mã số thuế: 4800144495 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Bàng. Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Xây Dựng Bằng Ninh

Mã số thuế: 4800144488 - Đại diện pháp luật: Phương Hữu Bẩy. Địa chỉ: Số nhà 033, tổ 22 - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

Trạm bán buôn bán lẻ Trà lĩnh

Mã số thuế: 4800100716-009 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn trà lĩnh - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng

Ngân hàng NN Và P. T nông thôn Hạ Lang

Mã số thuế: 4800100635-010 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phố hạ lang - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng

Công ty Xây dựng & Thương mại Hương Thơm

Mã số thuế: 4800144505 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lô 46 - phố Kim đồng - Phường Hợp giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

Doanh nghiệp Đoàn Thăng

Mã số thuế: 4800144671 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thăng. Địa chỉ: Cây số 2 - Đầu cầu Gia Cung - Phường Ngọc Xuân - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

Trung tâm Viễn thông Quảng Uyên

Mã số thuế: 4800100579-007 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thanh. Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng