Công Ty TNHH Hi Knit

Công Ty TNHH Hi Knit Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ở Đồng Nai

Công Ty TNHH Kugil Vina

Công Ty TNHH Kugil Vina Sản xuất sản phẩm từ plastic ở Đồng Nai

Công ty Cao Su Kenda (Việt Nam)

Công ty Cao Su Kenda (Việt Nam) Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su ở Đồng Nai