Công Ty TNHH Caisa Vina

Công Ty TNHH Caisa Vina Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa ở Bình Dương

Công ty TNHH HOONE Việt Nam

Công ty TNHH HOONE Việt Nam Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu ở Bình Dương

Công ty TNHH bao bì Vina HSINLUNG

Công ty TNHH bao bì Vina HSINLUNG Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa ở Bình Dương

Công ty TNHH Hoàn Cầu

Công ty TNHH Hoàn Cầu Sản xuất sản phẩm từ plastic ở Bình Dương

Cty TNHH Spartronics Việt nam

Cty TNHH Spartronics Việt nam Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện ở Bình Dương