Công Ty TNHH Caisa Vina

Công Ty TNHH Caisa Vina Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa ở Bình Dương

Công ty TNHH HOONE Việt Nam

Công ty TNHH HOONE Việt Nam Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu ở Bình Dương

Công ty TNHH bao bì Vina HSINLUNG

Công ty TNHH bao bì Vina HSINLUNG Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa ở Bình Dương

Công ty TNHH Quang Lâm Việt Nam

Công ty TNHH Quang Lâm Việt Nam Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện ở Bình Dương