Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Xí nghiệp xây lắp II

Mã số thuế: 1100101807-002 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Cư xá phường 4 quốc lộ 1 - Thành phố Tân An - Long An

Khách sạn Hương Tràm

Mã số thuế: 1100103699-002 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 60 Nguyễn Trung Trực phường 2 - Thành phố Tân An - Long An

Công Ty TNHH LA VIE

Mã số thuế: 1100101187 - Đại diện pháp luật: Matthias Riehle. Địa chỉ: Quốc lộ 1A-KP Tường Khánh, phường Khánh Hậu - Thành phố Tân An - Long An

Chi nhánh Khách sạn Bông Sen

Mã số thuế: 1100103699-004 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 33 Nguyễn Đình Chiểu - Thành phố Tân An - Long An

Đội xe máy thi công

Mã số thuế: 1100101807-004 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 48 đường số 6 phường 2 - Thành phố Tân An - Long An

Cửa hàng kinh doanh hàng ...

Mã số thuế: 1100103385-001 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 40 QL1 phường 2 - Thành phố Tân An - Long An

Cửa hàng vật liệu xây dựng

Mã số thuế: 1100101807-005 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 323 Nguyễn Đình Chiểu phường 3 - Thành phố Tân An - Long An

Xí nghiệp vật liệu và xây dựng

Mã số thuế: 1100101807-003 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 88 Nguyễn Trung Trực - Thành phố Tân An - Long An

Khách sạn Bông Sen

Mã số thuế: 1100103699-003 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 7 đường Võ Công Tồn phường 1 - Thành phố Tân An - Long An

Phòng hướng dẫn du lịch

Mã số thuế: 1100103699-001 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 7 đường Võ Công Tồn - Thành phố Tân An - Long An