Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thái

Mã số thuế: 3900211111 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Hoàng. Địa chỉ: Số 197, Đường Tua Hai, Khu phố 3 - Phường 1 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

Công Ty TNHH Tuyên Tuấn (Được Chuyển Đổi Từ Dntn Tuyên Tuấn – Chứng...

Mã số thuế: 3900213581 - Đại diện pháp luật: Vạn Dục Khoài. Địa chỉ: Số 49 đường 30/4, khu phố 4 - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hàng Hóa Đường Bộ Thương Mại Kim Liễu...

Mã số thuế: 3900211496 - Đại diện pháp luật: Bành Văn Em. Địa chỉ: Số 9, khu phố 1 - Phường 2 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

Nông Trường Cao su 20/12

Mã số thuế: 3900244357-003 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Nông Trường Cao Su Châu Thành

Mã số thuế: 3900244357-006 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phước Vinh - Huyện Châu Thành - Tây Ninh

Chi Nhánh Hùng Duy 1

Mã số thuế: 3900212443-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Khánh. Địa chỉ: ấp 6 - Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Trung tâm Viễn thông Thịành phố Tây Ninh

Mã số thuế: 3900244445-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phải. Địa chỉ: Số 186, đường 30/4, KP1 - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh

Ngân hàng Công Thương Tây Ninh-Chi nhánh Gò dầu

Mã số thuế: 3900244491-003 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thanh hà QL22B TT GD - TN - Tỉnh Tây Ninh - Tây Ninh

Nông Trường Cao Su Tân Biên

Mã số thuế: 3900244357-004 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thanh Bình - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Công ty TNHH DOUBLE JOHNSON INTERNATIONAL ( VIETNAM)

Mã số thuế: 3900244540 - Đại diện pháp luật: Lương Xúc Phấn. Địa chỉ: ấp Giữa - Huyện Gò Dầu - Tây Ninh