Công Ty TNHH Gdi Textile

Công Ty TNHH Gdi Textile Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ở Tây Ninh

Công Ty TNHH Ks Wire Tech Vina

Công Ty TNHH Ks Wire Tech Vina Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su ở Tây Ninh