Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000100458 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hải. Địa chỉ: Số 120 đường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công ty Xây Dựng Đường Bộ số I Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000108979 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Nam Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Công ty Khoáng Sản và Thương Mại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000100659 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 06 - Đường Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công Ty Thương Nghiệp Tổng hợp Hương Sơn

Mã số thuế: 3000100602 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khối III - Thị trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cầu Đường Hà tĩnh

Mã số thuế: 3000102293 - Đại diện pháp luật: Ngô Huy Hoàn. Địa chỉ: Số 495 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công ty KD tổng hợp đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu HT

Mã số thuế: 3000104501 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Gia Lách Xã Xuân An - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Công ty Giống Thuỷ sản Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000100313 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số - Đường 113 Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công ty Khai thác,KD, Xuất Khẩu Khoáng sản và Nhập khẩu HT

Mã số thuế: 3000100539 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường vũ Quang - Phường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công ty Xây Lắp Điện Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000106033 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 151- Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Hương Sơn

Mã số thuế: 3000100497 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Long. Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Phố Châu - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh