Công ty TNHH PHONE SACK Việt Nam

Công ty TNHH PHONE SACK Việt Nam Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện ở Hà Tĩnh