Công ty TNHH YANAGAWA SEIKO Việt Nam

Công ty TNHH YANAGAWA SEIKO Việt Nam Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu ở Hải Phòng

Công Ty TNHH Horn (việt Nam)

Công Ty TNHH Horn (việt Nam) Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng ở Hải Phòng