Công Ty TNHH Phân Bón P.S.V

Công Ty TNHH Phân Bón P.S.V Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ở Bến Tre