Công Ty TNHH Thái An

Công Ty TNHH Thái An Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống ở Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thịnh Phú Cường

Công Ty TNHH Thịnh Phú Cường Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ở Đà Nẵng

Công Ty TNHH Seto Seisakusho

Công Ty TNHH Seto Seisakusho Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) ở Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thịnh Phú

Công Ty TNHH Thịnh Phú Sản xuất khác chưa được phân vào đâu ở Đà Nẵng

Công ty TNHH may mặc Ba Sao

Công ty TNHH may mặc Ba Sao May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Đà Nẵng