Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Minh 2

Mã số thuế: 0400129470 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Dung. Địa chỉ: 505-507 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Hợp tác xã Giấy Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400129960 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trai. Địa chỉ: 748 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình Nam...

Mã số thuế: 0400426138 - Đại diện pháp luật: Hồ Công Trữ. Địa chỉ: 70 Trần Cao Vân - Phường Tam Thuận - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

CTy TNHH TMDV Duy Khanh

Mã số thuế: 0400129431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Châu. Địa chỉ: Lô 23 Đào Duy Từ - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Phương

Mã số thuế: 0400129569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiến. Địa chỉ: 633- Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

CTy Viễn thông Long Ngọc Vân

Mã số thuế: 0400129495 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long. Địa chỉ: 301 Hùng Vương - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Thống Nhất

Mã số thuế: 0400129456 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 434 Hùng Vương - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật

Mã số thuế: 0400129907 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn. Địa chỉ: 112 Hàm Nghi - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

CTy TNHH thương mại và DVụ Bắc Sơn

Mã số thuế: 0400129618 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 388 Hùng Vương - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

XN giấy Xuân Hoà

Mã số thuế: 0400129689 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 414 Xuân Hoà - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng