Công Ty Cổ Phần May B85

Công Ty Cổ Phần May B85 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Thanh Hoá

Công ty YOTSUBA DRESS Việt Nam

Công ty YOTSUBA DRESS Việt Nam May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Thanh Hoá

Công Ty TNHH Huệ Anh

Công Ty TNHH Huệ Anh Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng ở Thanh Hoá

Công Ty TNHH May Vạn Hà

Công Ty TNHH May Vạn Hà May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Thanh Hoá

Công Ty TNHH Nhật Nguyệt Thành

Công Ty TNHH Nhật Nguyệt Thành Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng ở Thanh Hoá

Công Ty TNHH Dream F Vina

Công Ty TNHH Dream F Vina Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) ở Thanh Hoá

Công Ty TNHH 888

Công Ty TNHH 888 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) ở Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần May Btm

Công Ty Cổ Phần May Btm May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) ở Thanh Hoá