Công Ty TNHH Jabez Vina

Công Ty TNHH Jabez Vina Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học ở Phú Thọ

Công Ty TNHH Jh Vina

Công Ty TNHH Jh Vina Sản xuất linh kiện điện tử ở Phú Thọ

Công ty TNHH SHILLIM Việt Nam

Công ty TNHH SHILLIM Việt Nam Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu ở Phú Thọ

Hiệu vàng bạc Nam Thành

Hiệu vàng bạc Nam Thành Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh ở Phú Thọ