Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

UBND Xã Thanh Xá

Mã số thuế: 2600202890 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Thanh Xá - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

UBND Xã Quảng Nạp

Mã số thuế: 2600202883 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Quảng Nạp - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Đoan hạ

Mã số thuế: 2600200269 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Cửa Hàng Vật Tư Nông Lâm Nghiệp Huyện Thanh Ba

Mã số thuế: 2600110375-002 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

UBND Xã Phương Lĩnh

Mã số thuế: 2600202869 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Phương Lĩnh - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

UBND Xã Hanh Cù

Mã số thuế: 2600202900 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Hanh Cù - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

UBND Xã Đại An

Mã số thuế: 2600202876 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Đại An - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

UBND Xã Năng Yên

Mã số thuế: 2600202996 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND Xã Năng Yên - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ

Quỹ tín dụng nhân dân phường Tiên Cát, TP Việt Trì

Mã số thuế: 2600202675 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Niết. Địa chỉ: Tổ 34, Phố Minh Hà, Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

UBND Xã Thái Ninh

Mã số thuế: 2600202925 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Thảo. Địa chỉ: Xã Thái Ninh - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ