Danh sách Doanh nghiệp tư nhân ở Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Đoàn Hùng…

Mã số thuế: 0302899305 – Đại diện pháp luật: Đoàn Dức Phi Hùng. Địa chỉ: 51/4, đường Hồ Văn Tư, Khu phố 3 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Hà

Mã số thuế: 0311855569 – Đại diện pháp luật: Hà Mỹ Thanh. Địa chỉ: 16 Hồ Văn Tư, Khu phố 1 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Thiệu Văn

Mã số thuế: 0302616564 – Đại diện pháp luật: Diệp Thiệu Văn. Địa chỉ: Số 62/5 Khu phố 5, Đường số 3 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Xuân Quý

Mã số thuế: 0303726513 – Đại diện pháp luật: Lê Đình Quý. Địa chỉ: 74 Đường số 2, Khu phố 8 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Phương Nam

Mã số thuế: 0303070609 – Đại diện pháp luật: Lê Hồng Dũng. Địa chỉ: 16, Khu phố 6 Đường số 3 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Hải Ninh

Mã số thuế: 0310094015 – Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Hiển. Địa chỉ: 252/10/10 tổ 9, Khu phố 1, Quốc Lộ 1K – Phường Linh Xuân – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Nga

Mã số thuế: 0301435244 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Nga. Địa chỉ: 1012 Kha Vạn Cân – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Bình Thọ

Mã số thuế: 0301433279 – Đại diện pháp luật: Trà Thị Dung. Địa chỉ: 441 Đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 6 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Triển Xuân Mai

Mã số thuế: 0312280401 – Đại diện pháp luật: Càng Thị Xuân Mai. Địa chỉ: 35/1 Hồ Văn Tư – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Cáo Thương Mại Hoàng Uy

Mã số thuế: 0305228866 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung. Địa chỉ: 15/13A Đường số 3, Khu phố 6 – Phường Trường Thọ – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *