Danh sách Trường học ở Thị Xã Nghĩa Lộ Yên Bái

Trường Trung Học Cơ sở Tô Hiệu

Mã số thuế: 5200150604 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 16 – Phường Trung Tâm – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích

Mã số thuế: 5200150594 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: tổ 19 – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Trung Học Cơ Sở Lý Tự Trọng

Mã số thuế: 5200150523 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Pú Trạng – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường phổ thông DTNT-THPT Miền Tây tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 5200150749 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường pú Trạng – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: 5200150636 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 16 – Phường Trung Tâm – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Mần non Hoa Lan

Mã số thuế: 5200150611 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phường Pú Trạng – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Phổ Thông Trung Học Nghĩa Lộ

Mã số thuế: 5200150770 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Trường Thung học cơ sở Võ thị sáu

Mã số thuế: 5200154373 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tổ 7 – P/ Cầu Thia – Thị xã Nghĩa Lộ – Yên Bái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *