Danh sách Trường học ở Thị Xã Đông Triều Quảng Ninh

Trường tiểu học Tân Việt huyện Đông Triều

Mã số thuế: 5701261087 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Việt – Xã Tân Việt – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Mạo Khê I huyện Đông Triều

Mã số thuế: 5701261111 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phố II Mạo Khê – Phường Mạo Khê – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường Tiểu học Yên thọ

Mã số thuế: 5701290095 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Yên trung – Yên thọ – Xã Yên Thọ – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường Trung học cơ sở Hoàng quế

Mã số thuế: 5701300025 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hoàng quế – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường Trung học cơ sở Hưng đạo

Mã số thuế: 5701300064 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Thủ dương – Hưng đạo – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường Mầm non Bình Minh

Mã số thuế: 5701467955 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bình Khê – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường tiểu học Hồng Thái Đông

Mã số thuế: 5701312454 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Hồng Thái Đông – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Trường Mầm non Đức Chính

Mã số thuế: 5701467930 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 5 – Thị Xã Đông Triều – Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *