Danh sách Trường học ở Huyện Ứng Hoà Hà Nội

Trường THPT Đại Cường

Mã số thuế: 0103998598 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Kim Giang – Đại Cường – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Mã số thuế: 0104004633 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình – ứng Hòa – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường THPT ứng Hòa A

Mã số thuế: 0104001833 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nguyễn Thượng Hiền – Thị trấn Vân Đình – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường THPT Lưu Hoàng

Mã số thuế: 0104003132 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lưu Hoàng – ứng Hòa – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường PTTH ứng Hoà B

Mã số thuế: 0104026891 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Đồng Sung, xã Đồng Tân – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường trung học cơ sở xã Đồng Tiến

Mã số thuế: 0104064209 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thanh Vật, Đồng Tiến – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường trunghọc cơ sở xã Viên Nội

Mã số thuế: 0104064199 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Thượng, Viên Nội – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Trường trung học cơ sở xã Viên An

Mã số thuế: 0104064181 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Viên Ngoại, Viên An – Huyện ứng Hoà – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *