Danh sách Trường học ở Huyện Thới Lai Cần Thơ

Trường Tiểu Học Xuân Thắng

Mã số thuế: 1801031280 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thới Lộc, Xã Xuân Thắng – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường Tiểu Học Trường Xuân B

Mã số thuế: 1801031266 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trường Xuân B – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường Mầm Non Trường Xuân

Mã số thuế: 1801031273 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Thọ , Xã Trường Xuân – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường THCS Trường Thành 2

Mã số thuế: 1801031259 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Trường Thành – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường Tiểu Học Trường Thành 1

Mã số thuế: 1801031192 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Tây , Xã Trường Thành – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường Mầm Non Trường Thành

Mã số thuế: 1801031234 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Tây ,Xã Trường Thành – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường THCS Trường Thành 1

Mã số thuế: 1801031160 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Trường Thạnh , Xã Trường Thành – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Trường Mẫu Giáo Xuân Thắng

Mã số thuế: 1801031001 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Thới Lộc, Xã Xuân Thắng – Huyện Thới Lai – Cần Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *