Danh sách Trường học ở Huyện Hoà Vang Đà Nẵng

Trường Tiểu học Hoà Phú

Mã số thuế: 0401121971 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Hoà Thọ – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường mầm non công lập Hoà Phong

Mã số thuế: 0401121996 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Tuý Loan Đông 2 – Hoà Phong – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Mầm non công lập Hoà Khương

Mã số thuế: 0401121918 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 4 xã Hoà Khương – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Tiểu học số1 Hoà Sơn

Mã số thuế: 0401121869 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Xuân Phú – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Mầm non công lập Hoà Sơn

Mã số thuế: 0401126056 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hoà Sơn – Xã Hoà Sơn – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Mầm non công lập Hoà Ninh

Mã số thuế: 0401126112 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hoà Ninh – Xã Hoà Ninh – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường

Mã số thuế: 0401138252 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường 605- Lệ Sơn 1- Hoà Tiến – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bá Phát

Mã số thuế: 0401155321 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Quan Nam 1, xã Hoà Liên – Huyện Hoà Vang – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *