Danh sách Trường học ở Huyện Càng Long Trà Vinh

Trường mầm non Huỳnh Anh

Mã số thuế: 2100163435-001 – Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Trừng. Địa chỉ: ấp 3, xã An Trường – Xã An Trường – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường THPT Nguyễn Văn Hai

Mã số thuế: 2100287448-028 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A – Xã Bình Phú – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Mẫu Giáo Thiên Thanh

Mã số thuế: 2100387403-046 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thảo. Địa chỉ: ấp Tân Định, xã Đại Phúc – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Tiểu Học Bình Phú A

Mã số thuế: 2100387403-054 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải. Địa chỉ: xã Bình Phú – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Mẫu Giáo ánh Dương

Mã số thuế: 2100387403-035 – Đại diện pháp luật: Tô Thị Hoà. Địa chỉ: Xã Phương Thạnh – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Trung Học Cơ Sở Phương Thạnh

Mã số thuế: 2100387403-021 – Đại diện pháp luật: Hàng Thị Mai Anh. Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Tiểu Học Tân Bình B

Mã số thuế: 2100387403-018 – Đại diện pháp luật: Lê Công Trực. Địa chỉ: ấp An Định Giồng, xã Tân Bình – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Trường Trung Học Cơ Sở Đại Phước A

Mã số thuế: 2100387403-020 – Đại diện pháp luật: Phan Trung Đẳng. Địa chỉ: ấp Tân Định, xã Đại Phúc – Huyện Càng Long – Trà Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *