Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên Mỡ Rộng Thị Xã Tân Uyên Bình Dương

Công ty TNHH Hoá Phẩm Việt Liên

Mã số thuế: 3702234692 – Đại diện pháp luật: CHANG, LI-LING. Địa chỉ: Lô K1-K2, đường N4-D3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công ty TNHH QUANG THáI

Mã số thuế: 3702315648 – Đại diện pháp luật: YEH CHUN HUNG. Địa chỉ: Lô P16, đường D2-N1, KCN Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Tài Phú

Mã số thuế: 3702343388 – Đại diện pháp luật: LAI LIREN. Địa chỉ: Lô B6, đường N2, KCN Nam Tân Uyên mỡ rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Hải Thành 2

Mã số thuế: 3702280794 – Đại diện pháp luật: Tô Hải Anh. Địa chỉ: Lô M5, M6 đường N2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH TRIMMERS TU

Mã số thuế: 3702288465 – Đại diện pháp luật: BAIK SOO YOUNG. Địa chỉ: lô K4, đường N4, KCN Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Gỗ LI BANG

Mã số thuế: 3702326745 – Đại diện pháp luật: DAI YUEZHONG. Địa chỉ: lô P5, đường N2, KCN Nam Tân Uyên mỡ rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Ván Sàn A&M

Mã số thuế: 3702330195 – Đại diện pháp luật: Phùng Quốc Mẫn. Địa chỉ: Lô P15, Đường N1, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Vĩnh Sáng Việt Nam

Mã số thuế: 3702337627 – Đại diện pháp luật: Lin Jisheng. Địa chỉ: Lô G11-G12, Đường N4, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *