Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Dệt May Nhơn Trạch Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Công ty TNHH MS Metal

Mã số thuế: 3601035073 – Đại diện pháp luật: Lim Chang Woo. Địa chỉ: Lô B108 – 109, KCN dệt may Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công Ty TNHH GLASSWORKS

Mã số thuế: 3602314217 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh. Địa chỉ: xưởng 10B đường N4, KCN dệt may Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công Ty TNHH Nuri Việt Nam

Mã số thuế: 3602326269 – Đại diện pháp luật: Park Chul Woo. Địa chỉ: Đường 5, KCN dệt may Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SIM SEONG

Mã số thuế: 3602327657 – Đại diện pháp luật: YANG DONGYEOB. Địa chỉ: Nhà xưởng 12c, đường N4, KCN Dệt may Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH An Mỹ

Mã số thuế: 3600713181 – Đại diện pháp luật: Tô Quảng Huy. Địa chỉ: 502 , 503 KCN Dệt May Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KANKYO JAPAN VIệT NAM

Mã số thuế: 3603272496 – Đại diện pháp luật: INA TAKANOBU. Địa chỉ: Lô A204-205-206-207, KCN Dệt May Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Jungang Vina

Mã số thuế: 3600915678 – Đại diện pháp luật: OH SUNGMIN. Địa chỉ: Lô B-108, KCN Dệt May Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH MS Metal

Mã số thuế: 3602213787 – Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Diễm. Địa chỉ: Lô B108 – 109, KCN dệt may Nhơn Trạch – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *