Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Đại Đăng Thành Phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Công Ty TNHH Thép ZIPSON INDUSTRIAL

Mã số thuế: 3700763877 – Đại diện pháp luật: YIN CHIH CHIEN. Địa chỉ: Lô C2-9, C2 -10, KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH ENTIRE COUPLING

Mã số thuế: 3700703571 – Đại diện pháp luật: HUANG, MIN SHENG. Địa chỉ: Lô C1-8,9, KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH dệt PAN – Việt Nam

Mã số thuế: 0302351325 – Đại diện pháp luật: HUANG KUO LI. Địa chỉ: Lô C2-12, C2-13 KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH HUA SONG

Mã số thuế: 3700899162 – Đại diện pháp luật: LIN, CHING-WU. Địa chỉ: Lô C1-3-3, KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công ty TNHH NIKKEN SUPER ABRASIVE

Mã số thuế: 3700775174 – Đại diện pháp luật: Wu, Tzu – Hsien. Địa chỉ: Lô C2-8 KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công Ty TNHH U – HOUSE ENTERPRISE

Mã số thuế: 3700776516 – Đại diện pháp luật: TSAI HSIU CHIN. Địa chỉ: Lô B7 – KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công Ty TNHH Công Nghiệp THREAD Việt Nam

Mã số thuế: 0302510864 – Đại diện pháp luật: YEN CHUNG JEN. Địa chỉ: Lô D1 – 6, KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Công Ty TNHH GLORY GLASS BEADS

Mã số thuế: 3700726522 – Đại diện pháp luật: TSENG, WEN – YEN. Địa chỉ: Lô C2 -11 KCN Đại Đăng – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *