Danh sách Sản xuất pin và ắc quy ở Xã Minh Thành Huyện Chơn Thành Bình Phước

Công Ty TNHH Leoch Battery (việt Nam)

Mã số thuế: 3801157209 – Đại diện pháp luật: Teo Thiam Peck. Địa chỉ: Lô B8A, Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Leoch Super Power (việt Nam)

Mã số thuế: 3801157216 – Đại diện pháp luật: Teo Thiam Peck. Địa chỉ: Lô B8B, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *