Danh sách Trường học ở Huyện Trần Đề Sóc Trăng

Trường Mẫu giáo Trần Đề

Mã số thuế: 2200356543 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Thị trấn Trần Đề A

Mã số thuế: 2200356494 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Đầu Giồng – Thị Trấn Trần đề – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Trung Bình C

Mã số thuế: 2200356504 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Mỏ ó – Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Trung Bình B

Mã số thuế: 2200356511 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bưng Lức – Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Trung Bình E

Mã số thuế: 2200356529 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Giồng Chùa – Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Tiểu học Trung Bình A

Mã số thuế: 2200356487 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Chợ – Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường THCS Trần Đề

Mã số thuế: 2200356455 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Đầu Giồng – Thị Trấn Trần đề – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường THCS Trung Bình

Mã số thuế: 2200356462 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường Mẫu Giáo Đại ân 2

Mã số thuế: 2200356367 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Chợ – Xã đại ân 2 – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Trường THCS Thạnh Thới Thuận

Mã số thuế: 2200357272 – Đại diện pháp luật: Tiêu Huấn. Địa chỉ: ấp Thạnh an 3, Xã Thạnh Thới Thuận – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *