Danh sách Công Ty TNHH ở Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5 Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

Công ty TNHH U Best Việt Nam Polymer Industry

Mã số thuế: 3600672993 – Đại diện pháp luật: LE, KUO – SHENG. Địa chỉ: Đường 319B, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Oto Vina

Mã số thuế: 3602667149 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường N 2, KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam

Mã số thuế: 3600890952 – Đại diện pháp luật: KWON GI SOO. Địa chỉ: Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Công Nghiệp HW

Mã số thuế: 3603265026 – Đại diện pháp luật: PARK JUNYOUNG. Địa chỉ: Lô C3, đường N2, KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Young Wire Vina

Mã số thuế: 3601561090 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Young Wire Vina

Mã số thuế: 3600922386 – Đại diện pháp luật: LEE MAN CHUN. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Hyundai Welding Vina

Mã số thuế: 3600921745 – Đại diện pháp luật: LEE JAE SOO. Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Công ty TNHH Sun Yad Việt Nam Technology

Mã số thuế: 3602827635 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường 319B, KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *