Danh sách Sản xuất linh kiện điện tử ở Xã Hoàng Xá Huyện Thanh Thuỷ Phú Thọ

Công Ty TNHH Banitech Việt Nam

Mã số thuế: 2600977464 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thịnh. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hoàng Xá, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Tth Technology

Mã số thuế: 2600994117 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hoàng Xá , Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *