Danh sách Trường học ở Thị Xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

Trường tiểu học 2 phường 2

Mã số thuế: 2200470197 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Vĩnh Bình, Vĩnh Châu – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường THCS dân tộc nội trú Vĩnh Châu

Mã số thuế: 2200357120 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Whatpich, xã Vĩnh Phước – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường THCS-THPT Khánh Hoà

Mã số thuế: 2200361134 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bưng Tum, xã Khánh Hoà – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường THCS Châu Văn Đơ

Mã số thuế: 2200361141 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Nguyễn Huệ, khu I, TT Vĩnh Châu – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường THCS Phường 2

Mã số thuế: 2200361166 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Châu – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường tiểu học Lai Hoà 2

Mã số thuế: 2200487761 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Xung Thum A, xã Lai Hoà – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường tiểu học 6 phường 2

Mã số thuế: 2200487786 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Vĩnh Châu – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trường tiểu học Vĩnh Hải 6

Mã số thuế: 2200375539 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải – Thị Xã Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *