Danh sách Trường học ở Huyện Kinh Môn Hải Dương

Trường THCS Thái Thịnh

Mã số thuế: 0800726457 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Thái Thịnh – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường tiểu học Phạm Mệnh

Mã số thuế: 0800726425 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lĩnh Động – Phạm Mệnh – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường THCS Minh Hoà

Mã số thuế: 0800726432 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Minh Hoà – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường THCS An Sinh

Mã số thuế: 0800726464 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên – xã An Sinh – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường THCS Phạm Mệnh

Mã số thuế: 0800726400 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Lĩnh Đông – Phạm Mệnh – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường mầm non Thất Hùng

Mã số thuế: 0800727027 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Thất Hùng – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường tiểu học Minh Tân

Mã số thuế: 0800719403 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bích Nhôi – Minh Tân – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường triểu học Phúc Thành

Mã số thuế: 0800719347 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Thái Môn – Xã Phúc Thành – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường tiểu học Bạch Đằng

Mã số thuế: 0800719379 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Bạch Đằng – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Trường Mầm non Duy Tân

Mã số thuế: 0800719717 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Duy Tân – Huyện Kinh Môn – Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *