Danh sách Trường học ở Thị Trấn Phú Xuyên Huyện Phú Xuyên Hà Nội

Trường tiểu học thị trấn Phú Xuyên

Mã số thuế: 0103215215 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thao chính, Phú Xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Trường THPT Phú xuyên A

Mã số thuế: 0103408866 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phú mĩ TT phú xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Trường THCS thị trấn Phú xuyên

Mã số thuế: 0103408753 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thao chính TT phú xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Trường trung cấp nghề số 1 HN

Mã số thuế: 0103408785 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Phú mĩ TT phú xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Trường mầm non trung tâm

Mã số thuế: 0103732728 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thao chính TT phú xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Trường THCS Trần Phú

Mã số thuế: 0103735221 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thao chính TT phú xuyên – Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *