Danh sách Trường học ở Thành Phố Châu Đốc An Giang

Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 1600374471-004 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 18 Lê Lợi – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường Trung Học Cơ sở Vĩnh Mỹ

Mã số thuế: 1600374471-003 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường tỉu Học D Vĩnh tế Thị Xã Châu Đốc

Mã số thuế: 1600374464-021 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây Xã Vĩnh Tế – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi

Mã số thuế: 1600374471-001 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Đường Nguyễn Trường Tộ, Châu Long 5 – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường tiểu Học C Vĩnh Tế Thị Xã Châu Đốc

Mã số thuế: 1600374464-020 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Vĩnh Khánh xã Vĩnh Tế – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường Tiểu học A Vĩnh Tế Thị xã Châu Đốc

Mã số thuế: 1600374464-018 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông Xã Vĩnh tế – Thành phố Châu Đốc – An Giang

trường tiểu học E Vĩnh Mỹ Thị Xã Châu đốc

Mã số thuế: 1600374464-017 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Trường Tiểu Học D Vĩnh Mỹ Thị Xã Châu Đốc

Mã số thuế: 1600374464-016 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà Xã Vĩnh Mỹ – Thành phố Châu Đốc – An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *