Danh sách Trường học ở Phường Tân Quý Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh

Trường Trung Học Phổ Thông Đông á

Mã số thuế: 0309843904 – Đại diện pháp luật: Bùi Lương Huân. Địa chỉ: 234 Tân Hương Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Tiểu Học Tân Hương

Mã số thuế: 0309876297 – Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Trung. Địa chỉ: 167/29 Tân Quý Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thành Trang

Mã số thuế: 0309876360 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tân. Địa chỉ: 218 Tân Quý Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Bông Sen

Mã số thuế: 0309876635 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Tuyết. Địa chỉ: 267 Tân Quý Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Tiểu Học Tân Quý

Mã số thuế: 0309933594 – Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mỹ Lợi. Địa chỉ: 454 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Qúy – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non ánh Sáng

Mã số thuế: 0306226822 – Đại diện pháp luật: Đinh Thị Năng. Địa chỉ: 165 Lê Sát Phường Tân Quý – Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Hoa Mai Lan

Mã số thuế: 0311866602 – Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hoa. Địa chỉ: 38/3 Đô Đốc Long – Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Trường mầm non Vàng Anh

Mã số thuế: 0312911174 – Đại diện pháp luật: Trường mầm non Vàng Anh. Địa chỉ: 63/27 Gò Dầu – Phường Tân Quý – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *