Danh sách Trường học ở Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 TP Hồ Chí Minh

Trường Tiểu Học Hồ Văn Thanh

Mã số thuế: 0309237999 – Đại diện pháp luật: Cao Mỹ Lan Nương. Địa chỉ: 24/1 KP.02 Phường Tân Chánh Hiệp – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

Trường Tiểu Học Trần Quang Cơ

Mã số thuế: 0309236709 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại Thanh. Địa chỉ: KP.03 Phường Tân Chánh Hiệp – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

Trường Chuyên Biệt ánh Dương Quận 12

Mã số thuế: 0309236804 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng. Địa chỉ: 37/7 KP.03 Phường Tân Chánh Hiệp – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

Trường Mầm Non Sơn Ca 5 – Quận 12

Mã số thuế: 0309321947 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy. Địa chỉ: 413 Phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *