Danh sách Trường học ở Huyện Yên Châu Sơn La

Trường Tiểu học Lóng Phiêng B

Mã số thuế: 5500384191 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường tiểu học Chiềng Khoi

Mã số thuế: 5500384184 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường tiểu học Chiềng Đông A

Mã số thuế: 5500384152 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường tiểu học Lao Khô

Mã số thuế: 5500384177 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường THCS Yên Sơn

Mã số thuế: 5500384113 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường mầm non tuổi thơ

Mã số thuế: 5500384120 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường mầm non Hoa Ban

Mã số thuế: 5500384138 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Trường Tiểu học Yên Sơn

Mã số thuế: 5500384226 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: – Huyện Yên Châu – Sơn La

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *