Danh sách Trường học ở Huyện Xuân Lộc Đồng Nai

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: 3601954197 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Gia Ray – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường THCS Lý Thường Kiệt

Mã số thuế: 3601954101 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Mầm Non Xuân Hưng

Mã số thuế: 3601952496 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp 4, Xuân Hưng – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Tiểu Học Nguyễn Huệ

Mã số thuế: 3601963057 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Hòa, Xã Xuân Phú – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Mầm Non Xuân Thành

Mã số thuế: 3601991495 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

Mã số thuế: 3601991470 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Xuân Bắc – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Mầm Non Xuân Phú

Mã số thuế: 3602019123 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Trường Mầm Non Suối Cao

Mã số thuế: 3602032290 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp Phượng Vĩ, Xã Suối Cao – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *