Danh sách Trường học ở Huyện Xín Mần Hà Giang

Trường phổ thông dân tộc Nội Trú xã Xín Mần

Mã số thuế: 5100262745 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Xín Mần – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường tiểu học Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262689 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Khuôn Lùng – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường mầm non Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262706 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Khuôn Lùng – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường trung học cơ sở Tân Thành – Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262720 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Khuôn Lùng – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường tiểu học Cốc Pài

Mã số thuế: 5100262664 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Cốc Pài – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường PTCS Pà Vầy Sủ

Mã số thuế: 5100267750 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Pà Vầy Sủ – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường trung học cơ sở Bản Ngò

Mã số thuế: 5100262625 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường Mầm non Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100267711 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Trung Thịnh – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường THCS Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100267704 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Trung Thịnh – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100262199 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Cốc Pài – Huyện Xín Mần – Hà Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *