Danh sách Trường học ở Huyện Văn Giang Hưng Yên

Trường Trung học cơ sở Xuân Quan

Mã số thuế: 0900304635 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 5, xã Xuân Quan – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Tiểu học Tân Tiến

Mã số thuế: 0900304593 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Tiểu học Tô Hiệu

Mã số thuế: 0900304586 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh

Mã số thuế: 0900304561 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Văn giang – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Tiểu học Thị trấn Văn Giang

Mã số thuế: 0900304554 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thị trấn Văn Giang – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Trung học cơ sở Cửu Cao

Mã số thuế: 0900304378 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Cửu Cao – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Tiểu học Xuân Quan

Mã số thuế: 0900304385 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn 5, xã Xuân Quan – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa

Mã số thuế: 0900304603 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Liên nghĩa – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *