Danh sách Trường học ở Huyện Tri Tôn An Giang

Trường Mẫu giáo Châu Lăng

Mã số thuế: 1600674683 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp An Lợi, xã Châu Lăng – Xã Châu Lăng – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Mã số thuế: 1600369390 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Số 91, Nguyễn Trãi – Thị Trấn Tri Tôn – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Tiểu học C Châu Lăng

Mã số thuế: 1600674676 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Châu Lăng – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Trung học Cơ sở Tà Đảnh

Mã số thuế: 1600674588 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: xã Tà Đảnh – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Tiểu học A An Tức

Mã số thuế: 1600674595 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp An Ninh, xã An Tức – Xã An Tức – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Trung học Cơ sở Lương Phi

Mã số thuế: 1600674556 – Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: ấp An Nhơn, xã Lương Phi – Xã Lương Phi – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Tiểu học C Ba Chúc

Mã số thuế: 1600674299 – Đại diện pháp luật: Trần Văn Hảnh. Địa chỉ: ấp Núi Nước, TT Ba Chúc – Thị trấn Ba Chúc – Huyện Tri Tôn – An Giang

Trường Tiểu học B Tà Đảnh

Mã số thuế: 1600674242 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoanh. Địa chỉ: ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh – Xã Tà Đảnh – Huyện Tri Tôn – An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *